Àrids


Àrids LAFAC

LAFAC, produeix i comercialitza àrids per a tota mena d'aplicacions, des de la preparació de formigons i morters, fins a la realització de bases i sub-bases per a carreteres o qualsevol tipus de soleres o paviments en edificació, urbanització o infraestructura.

Els àrids LAFAC, compten amb un elaborat procés de selecció i tractament que té en compte no sols els més alts estàndards de qualitat, sinó també aspectes mediambientals i paisatgístics.

Des de 1964, LAFAC es dedica a la fabricació, comercialització i distribució d'àrids. LAFAC disposa d'una planta dedicada a la fabricació i subministrament d'àrids.

Els àrids, són de diferent grandària, ciment, sorra i aigua. Estan formats per fragments de roques o sorres i es caracteritzen per la gran estabilitat química que aporten així com la seva importantíssima resistència mecànica.

Els àrids, fonamentalment provenen de roca calcària, granit, quarsita, dolomies, margues, basalt i ofitas. Són una matèria primera necessària en el sector de la construcció, amb ells es poden fabricar altres productes derivats imprescindibles per a la construcció de les infraestructures que desenvolupen un país.