Formigons


Formigons LAFAC

El formigó és el segon producte més consumit en el món després de l'aigua! Com un dels líders del mercat en la producció de formigons, LAFAC és capaç de proveir formigons tecnològics adequats a cada necessitat fruit de la innovació i el desenvolupament que l'empresa.

Amb una història inigualable de desenvolupament de productes, confiabilitat i experiència tècnica, tots els productes estan dissenyats específicament per a una àmplia gamma d'aplicacions, incloses aplicacions de construcció d'habitatges, industrials, comercials i agrícoles.

Des de 1964 LAFAC, es dedica a la fabricació, comercialització i distribució de formigó. LAFAC disposa d'una planta dedicada a la fabricació i subministrament de formigó.
 
El formigó, una mescla composta d'àrids de diferent grandària, ciment, sorra i aigua, és un material apte per a ser utilitzat en elements estructurals com a fonaments, pilars, forjats, bigues, lloses i murs, ja que és altament resistent i durable.